Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Nórsky projekt v Uličskej doline

 V našom mikroregióne Uličská dolina bol zrealizovaný projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Zámer projektu spočíval v podpore chránených území ako príležitosti a nie prekážky rozvoja, na základe skúseností a dobrých príkladov najmä z Nórska. Prijímateľom grantu bola Štátna ochrana prírody a jedným z partnerov bolo aj Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina (SOMUD).

Projekt mal definovaných viacero cieľov. Predovšetkým išlo o podporu príležitostí a podmienok pre alternatívny regionálny rozvoj na báze mäkkého cestovného ruchu v našom území. Výsledkom tohto projektu sú objekty mäkkého turizmu, ktoré boli postavené v obciach Zboj, Kolbasov, Ruský Potok, Topoľa, Runina a Príslop. V obci Nová Sedlica bola postavená z dreva  makéta cerkvi sv. Michala archanjela. Každej zainteresovanej obci boli distribuované informačné materiály pre turistov a návštevníkov NP Poloniny, rôzné brožúry, pohľadnice, magnetky a pod..

                                   

     Návštevníci Uličskej doliny a NP Poloniny nájdu na území aj niekoľko nových edukačných tabúľ. 

Zoznam aktualít

Realizácia projektu Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite
Projekt Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite
FEST pod Kremencom - XII. ročník
OBEC NOVÁ SEDLICA Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom", ktorý sa bude konať 15. júla 2018 na miestnom futbalovom ihrisku.
Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018
Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
1