Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku

 FSk Ľude spud Beskyda – päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku

 

Folklórna skupina Ľude spud Beskyda pôsobí v obci Nová Sedlica s výraznou podporou zástupcov obce už päť rokov. Členovia skupiny zastúpení tromi vekovými generáciami sa venujú najmä spracovávaniu folklórnych prejavov z regiónu. Oživujú aj v súčasnosti už zaniknuté prejavy pastierskej kultúry v regióne, akými sú pastierske signálne nástroje - fujary trombity. Piesne, tance a hovorené slovo spájajú do zvykoslovných pásiem.

Počas svojej nie dlhej existencie folklórna skupina účinkovala na desiatkach podujatí na Slovensku i v zahraničí, na Ukrajine a v Poľsku. Svojou činnosťou napomáha uchovávaniu, spracovávaniu a šíreniu regionálnej tradičnej kultúry a vytvára v mieste svojho pôsobiska priestor na zmysluplné a hodnotné využívanie voľného času. Detská zložka skupiny buduje pozitívny vzťah k tradíciám u najmladšej generácie a začínajúcich muzikantov.

Pri príležitosti piateho výročia vzniku folklórnej skupiny bude dňa 9.11.2019 o 17.00 v kinosále Domu kultúry v Snine v rámci rovnomenného projektu „FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku“ uvedený profilový program s podtitulom „Žyvot vo viri“. Dej programu pracuje s témou osudom skúšanej ženy, ktorá prekonáva postupne stratu manžela pri práci v lese, dočasné ale neisté odlúčenie syna, ktorého zverbovali a následne jeho pomyslenú stratu, keď sa prižení do vzdialenej obce a matku necháva v svojom rodisku. V programe účinkujú FSk Ľude spud Beskyda s hudobným doprovodom ĽH FS Šiňava a hosťujúci FS Šiňava zo Sniny. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

                                                                              Mgr. Martina Zimovčáková

 

Zoznam aktualít

Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019