Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Komunálny odpad

     Služby v oblasti nakladania s odpadmi poskytuje obci spoločnosť FURA, s.r.o.  Košice. 


     Komunálny odpad, katalógové číslo 20 03 01

     Intervál vývozu - každý druhý týždeň

      Nádoby na komunálny odpad: 110 l, 120 l, 240 l

 

     Intervál vývozu - každý druhý týždeň len počas letnej sezóny

     Nádoby na komunálny odpad: 1100 l

     Vyvážajú sa všetky nádoby zo všetkých domácnosti oznáčené identifikačnými pásikmi určené na príslušný rok. 


     Harmonogram vývozu: