Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

(1331.92)
(kb)
(417.29)
(kb)

 

 

 

 Základné informácie

Rozsah a spôsob vykonania sčítania domov a bytov v rokoch 2020- 2021 ustanovuje zákon č.223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Sčítanie domov a bytov bude realizované výlučne elektronicky, prostredníctvom Elektronického systému sčítania domov a bytov (esdb.scitanie.sk) . Mesto bude počas sčítania domov a bytov pracovať v systéme ESDB s dvoma modulmi, a to modulom „e-zber“ a modulom “monitoring“.
Sčítanie domov a bytov vykoná obec vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov v rozsahu a podľa metodických vysvetliviek, ktoré sú obsahom sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov, počas doby sčítania domov a bytov úplne, správne a pravdivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Na splnenie tejto povinnosti je potrebné použiť údaje o dome a byte, ktoré boli obci poskytnuté alebo ktorými disponuje na účel plnenia iných činností mesta, a údaje získané od správcom bytových domov.
Ak je to potrebné, obec požiada osobu vykonávajúcu správu bytového domu, ktorá je povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov v súlade s § 7 ods.2 zákona č.223/2019 Z.z., o poskytnutie údajov o domoch a bytoch, ktoré táto osoba spravuje a ktoré sú potrebné na sčítanie. Správca bytového domu je povinný poskytnúť údaje o domoch a bytoch špecifikované v žiadosti do 60 dní od doručenia tejto žiadosti.
Pre účely sčítania domov a bytov v roku 2021 sa prostredníctvom elektronického zberu údajov o domoch a bytoch budú zisťovať nasledujúce premenné:
1. Forma vlastníctva bytu,
2. Podlahová plocha bytu v m²,
3. Počet obytných miestností v byte,
4. Poloha bytu v dome,
5. Zásobovanie vodou v byte,
6. Splachovací záchod v byte,
7. Kúpeľňa v byte,
8. Typ kúrenia bytu,
9. Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu,
10. Typ domu alebo iného obydlia, v ktorom sa byt nachádza,
11. Počet podlaží v dome, v ktorom sa byt nachádza,
12. Typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa byt nachádza,
13. Obdobie výstavby domu, v ktorom sa byt nachádza,
14. Materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza,
15. Obnova domu, v ktorom sa byt nachádza,
16. Obdobie poslednej obnovy domu, v ktorom sa byt nachádza,
17. Typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa byt nachádza,
18. Plynová prípojka domu, v ktorom sa byt nachádza.