Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 189)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2022 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
31122019 Prenájom časti pozemku EKN 19 o výmere 19 m2 Odb.: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bezkyd Zboj
Dod.: OBEC NOVÁ SEDLICA
50 €
21-120-00779 Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom"-XV. ročník Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
2500 €
733/2021 Regionálny príspevok vo výške 40 000 € na realizáciu projektu - Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
40000 €
2/2021 Rozšírenie rozsahu služieb dodávateľa poskytovaných na základe Zmluvy o zabezpečovaní prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom sms "služba SMS eP" a to prostredníctvom aplikácie UPay - platba parkovaného prostredníctvom služby CardPay - online platbou bankovou kartou. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: MobileTech, s.r.o.
1/2021 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FURA, s.r.o.
898/2021/OPR Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na realizáciu projektu "Vybavenie kultúrneho domu a obecného úradu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1500 €
3/2021 Predaj pozemku registra "C" č. 345 o výmere 472 m2 Odb.: Mária Rusičová
Dod.: OBEC NOVÁ SEDLICA
1563 €
5190055921 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
25 €
1421 538 Poskytnutie dotácie na materiálno-technické vybavenie DHZO Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €
2/2021 Dodať softvér na predaj parkovného, ktorý bude zabezpečovať predaj eP cez SMS, s názvom "SLUŽBA SMS eP", zabezpečiť inštaláciu a spustenie do prevádzky komplexného funkčného systému eP, prevádzkovanie služy SMS eP po jej uvedení do trvalej prevádzky. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: MobileTech, s.r.o.
1/2021-KP Predaj hnuteľnej veci - pracovný stroj Bielorus Odb.: Marián Cogan
Dod.: OBEC NOVÁ SEDLICA
1000 €
1/2020-VYP Bezplatne prenechanie Obci Nová Sedlica koncové zariadenie a SIM karty-výpožička Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Štatistický úrad SR
910626 Zmena ceny za silovú elektrinu pre obdobie od 01.02.2021-31.12.2021 Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
1/2021 Sprostredkovanie likvidácie odpadu zo zdravotnej starostlivosti Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Nemocnica Snina, s.r.o.
12 €
19/07/2018 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
1/2020-VYP Výpožička koncových zariadení a SIM kariet na výkon asistovaného sčítania obyvateľov v teréne Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
A12787095 Aktivácia účastníckeho programu a zakúpenie zariadenia /mobilu/ Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
107.75 €
1/2020 Predaj pozemkov CKN 990/21 a 990/28 Odb.: Martina Korkobcová
Dod.: Obec Nová Sedlica
1182 €
395/2020/DPR Realizácia projektu - vybavenie kultúrneho domu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1800 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy 2012
pdf Najomna zmluva c. 1/2012
pdf Najomna zmluva c. 2/2012
pdf Najomna zmluva c. 3/2012
pdf Najomna zmluva c. 4/2012
pdf Zmluva c. 911RE-Rekos spol s r.o. Snina
Zmluvy
pdf Zmluva o pripojeni c. A5431321
pdf Dodatok k Zmluve o pripojeni-c. zmluvy A5431321
pdf Mandatna zmluva
pdf Zmluva o dielo a manazmente verejneho obstaravania-Premier Consulting, spol. s r.o.
pdf Zmluva o urazovom poisteni uchadzacov o zamestnanie
pdf Zmluva o dielo "Rekonstrukcia a modernizacia budovy spolocenskeho vyznamu a okolia - Nova Sedlica"
pdf Uverova zmluva c. UEO 75432-2011
pdf Uverova zmluva c. UEO 75424-2011
pdf Suhrnna dohoda o platbach - Slovakia Energy, s.r.o.
pdf Zmluva o vypozicke c. 175/2011/LMU
pdf Zmluva o urazovom poisteni
pdf Zmluva o pripojeni -Vychodoslovenska distribucna, a.s.
pdf Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov-UVSR
pdf Zmluva o poskytnuti dotacie UVSR
pdf Dohoda c. 29/§50j/2011-UPSVaR Humenne
pdf Zmluva o poisteni majetku
pdf Zmluva c. 100714040ZoP-Vychodoslovenska distribucna, a.s.
pdf Mandatna zmluva c. 44/BGS/2010
pdf Zmluva o dielo c. 33ns/2010