Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2911031565 Vyúčtovanie spotreby eletriny za obdobie 01.01.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
158.60 €
2911031566 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2019-31.01.2019 - nedoplatok - KD SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
190.24 €
65190020 Zimná údržba MK v mesiaci január 2019 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
624.00 €
7294042328 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie za mesiac január 2019 z dôvodu ukončenia odberu EE Východoslovenská energetika, a.s.
15.10 €
7496601049 Elektrina - dodávka a distribúcia za január, február/2019 Východoslovenská energetika, a.s.
115.00 €
190246 Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky wbx, s. r. o.
72.00 €
166/19 Vývoz KO za mesiac január 2019. FURA, s.r.o.
403.69 €
1901536 Odmeny výkonným umelcom na výrobcom zvukových záznamov na verejný prenos prostredníctvom miestneho rozhlasu SLOVGRAM
38.40 €
2018/244 Preprava osôb Nová Sedlica-Kamenica UA a späť Marcela Galandová - GAMECO
450.00 €
201912 Služby spoločného obecného úradu ZMOS-Sninský región
200.00 €
192701363 Update programového vybavenie Ifosoft s.r.o.
66.72 €
19001 Zabezpečenie prepravy po trase Snina-Nová Sedlica-Kamjanica /UA/ CONECTING, s.r.o.
369.65 €
2480188372 telekomunikačné služby - mobil Orange Slovensko, a.s.
41.24 €
2480183687 telekomunikačné služby - pevná linka Orange Slovensko, a.s.
11.96 €
2911011073 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 - nedoplatok - kultúrny dom SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
52.89 €
2911011072 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 - nedoplatok - obecný úrad SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
127.32 €
2911002330 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 - nedoplatok - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
21.92 €
65180131 Odhŕňanie snehu Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
624.00 €
1749118 Vývoz komunálneho odpadu za mesiac december 2018 FURA, s.r.o.
404.18 €
201902 Vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa pre zákazku "Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice" Gabriela Janková - MJ KONZULT
265.05 €
FV180968 Fakturácia za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.Q 2018 PP PROTECT, s.r.o.
60.00 €
OPS/2125/2018 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018 Prima banka Slovensko, a.s.
44.63 €
8401935307 Časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - ročník 2019 Wolters Kluwer s.r.o.
121.00 €
17343/18 Fakturácia za dodané nálepky FÚRA FURA, s.r.o.
6.00 €
1800306 Fakturácia za ohňostroj JGI SI, s. r. o.
248.00 €
2811213024 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.11.2018-30.11.2018 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-58.30 €
2811213157 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.11.2018-30.11.2018 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-73.90 €
2475653541 Faktúra za mobil Orange Slovensko, a.s.
40.18 €
2475649115 Úhrada fa za pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
17.22 €
1600618 Vývoz komunálneho odpadu za mesiac november 2018 FURA, s.r.o.
403.28 €
822053035 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
8.92 €
3801133 Oprava - seris FS 410 Štýl - Ivanov, s.r.o.
45.96 €
3801133 Fakturácia za servis FS 410 Štýl - Ivanov, s.r.o.
45.96 €
8221579051 telekomunikačné služby - mobil Slovak Telekom, a.s.
13.26 €
2471122821 Mesačný poplatok za paušál Extra+ - pevná linka Orange Slovensko, a.s.
13.46 €
2471128072 služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
33.14 €
27043911 Obecné noviny rok 2019 IINPROST s.r.o.
88.40 €
2811194010 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 - preplatok KD SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-48.42 €
2811194009 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-157.64 €
5021816727 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
117.00 €
14564/18 Vývoz komunálneho odpadu za mesiac október 2018 FURA, s.r.o.
602.21 €
8220039822 Fakturácia za telefón Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
19/18 Údržba verejného osvetlenia Miroslav Plávka
342.20 €
201855098 ESET NOD32 Antivirus ESET, spol. s r.o.
54.71 €
3018945362 Dodanie stravných lístkov DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
491.98 €
8219571873 Fakturácia za mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.
24.44 €
7482128930 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
236.00 €
18FV00571 Zakúpenie vlájky SR Obchod - SVK, s.r.o.
21.58 €
12322018 Nákup identifikačných náramkov EUROKO, spol. s r.o.
144.72 €
70/2018 Dodanie plakiet pre poslancom OZ DEKORUM, s.r.o.
176.50 €
FV2018009 Zhotovenie diela - stavby "Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite" v obci Nová Sedlica Róbert Petík
5263.00 €
8218046249 Poplatok za telekomunikačné služby za mesiac september 2018 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
12653/18 Vývoz komunálneho odpadu za mesiac september 2018 FURA, s.r.o.
277.07 €
2811176586 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2018-30.09.2018 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-60.24 €
2811176585 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2018-30.09.2018 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-92.29 €
20181432 Špagát na prekrytie strechy roľníckeho domčeka DXa, s.r.o.
14.40 €
FV180682 Fakturácia za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDBR - tretí štvrťrok 2018 PP PROTECT, s.r.o.
60.00 €
2018060 Stavebné práce na zákazke "Nová Sedlica-výstavba miestnych komunikácii č.d. 48,44" Rekos, spol. s r.o.
3279.66 €
8217580050 Fakturácia za mobil Slovak Telekom, a.s.
25.87 €
3800901 Oprava krovinorezu Štýl - Ivanov, s.r.o.
43.90 €
2018052 Stavebné práce na zákazke "Nová Sedlica-výstavba miestnych komunikácii č.d. 48,44" Rekos, spol. s r.o.
16805.34 €
1114018 Vývoz komunálneho odpadu za mesiac august 2018 FURA, s.r.o.
275.86 €
8216062941 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
30.34 €
180100075 Stavebné práce KG-STAV GROUP s.r.o.
3413.99 €
8215603742 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
190.72 €
2018026 Oprava požiarneho čerpadla PS12 PS12 + s.r.o.
1400.00 €
2811138973 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.07.2018-31.07.2018 - preplatok OcU SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-107.08 €
2811138974 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.07.2018-31.07.2018 - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
5.31 €
7486281121 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
236.00 €
FV180034 Ozvučenie kultúrnej akcie "Fest pod Kremencom" TORO-Production, s.r.o.
200.00 €
8214095632 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka Slovak Telekom, a.s.
36.50 €
9822/18 Vývoz komunálneho odpadu za mesiac júl 2018 FURA, s.r.o.
276.46 €
8213640936 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
26.24 €
14/2018 Prenájom detskej atrakcie - nafukovacia šmýkalka Jozef Motrič
150.00 €
052018 Vystúpenie FS Šiňava na festivale "Fest pod Kremencom" FS Šiňava
500.00 €
7696918 Vývoz komunálneho odpadu za mesiac jún 2018. FURA, s.r.o.
276.76 €
FV180229 Výkon funkcie "zodpovednej osoby" PP PROTECT, s.r.o.
40.00 €
2018222 Odber a analýza vzoriek pitnej vody z obecných studní Michal Vico
240.00 €
7018 Tlač pozvánok a plagátov na XII. ročník festivalu ľudového spevu a tanca. ART-MEDIA, s.r.o.
35.00 €
8211584773 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
26.39 €
181499 Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky wbx, s. r. o.
72.00 €
201810 Vykonanie procesu VO na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Výstavba miestnej komunukácie" Gabriela Janková - MJ KONZULT
198.00 €
2811103354 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 - KD - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-19.27 €
2811103353 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 - preplatok /OcU/ SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-151.19 €
FV 103-813883 Dodanie stolovej kartotéky Activa Slovakia, s.r.o.
84.79 €
27043811 Doplatok za Obecné noviny , ročník 2018 IINPROST s.r.o.
20.80 €
142018 Dodanie drevnej hmoty na pódium Roman Čurha
269.62 €
180285 Audítorské overenie IÚZ za rok 2017 AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
480.00 €
FV180021 Ozvučenie športovej akcie-súťaž dôchodcov TORO-Production, s.r.o.
150.00 €
6152018 Vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie parc. č. 464/3 GEONA, s. r. o.
217.00 €
6446/18 Vývoz komunálneho odpadu za mesiac máj 2018 FURA, s.r.o.
276.06 €
FV180019 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu TORO-Production, s.r.o.
7470.40 €
8209564496 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
25.68 €
5118 Výroba pečiatok ART-MEDIA, s.r.o.
64.00 €
18050296 Exteriérové drevené stojany na informačné tabule. CBS spol, s.r. o.
767.60 €
18143 Struna do kosačky. VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
192.00 €
18FV1410 Zakúpenie moridla na drevo. CENTROGLOB, s.r.o.
226.50 €
1800012717 Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií Slovenská komora exekútorov
4.20 €
8208024199 Služby pevnej siete za apríl 2018 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
2018012 vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Obnova sociálnej budovy v Novej Sedlici" Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
198.00 €
489118 vývoz komunálneho odpadu za apríl 2018 FURA, s.r.o.
413.20 €
18010942 Účasť na odbornom seminári "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov" Asociácia správcov registratúry
39.00 €
180100022 Stavebné práce na stavbe: "Obnova sociálnej budovy v Novej Sedlici" KG-STAV GROUP, s.r.o.
6757.20 €
2811087500 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobe 01.04.2018-30.04.2018 - KD SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-42.24 €
2811087499 vyúčtovanie spotreby elektriny za 04/2018 /OcU-preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-152.78 €
7476199738 elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
236.00 €
18FV1222 Tovar - efekt. vosk. moridlo na drevo CENTROGLOB, s.r.o.
226.50 €
8207558216 služby mobilnej siete za apríl 2018 Slovak Telekom, a.s.
24.79 €
012018 zimná údržba MK - odhrňanie snehu PhDr. Ján Lešanič
460.00 €
2811068874 Vyúčtovanie spotreby elektriny za marec 2018/OcU-preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-822.35 €
2811068390 vyúčtovanie spotreby elektriny za 03/2018 /KD-nedoplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
80.61 €
1016987201 Fakturácia za pevnú telefónnu linku - preddavok za apríl 2018 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
308318 vývoz komunálneho odpadu za mesiac 03/2018 FURA, s.r.o.
276.66 €
022018 Vypracovanie projektu "Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice" Ing. Daniela Galandová
250.00 €
65180030 prenájom pozemkov Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
7.97 €
262018 členský príspevok Územná organizácia DPO SR Humenné
56.00 €
1806678 poplatok za verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom MR SLOVGRAM
38.50 €
8205563254 služby mobilnej siete za marec 2018 Slovak Telekom, a.s.
26.21 €
152018 Členský príspevok ZMOS-Sninský región ZMOS-Sninský región
52.40 €
8204041768 služby pevnej siete za mesiac február 2017 Slovak Telekom, a.s.
32.60 €
173718 vývoz komunálneho odpadu za mesiac 02/2018 FURA, s.r.o.
276.76 €
182002189 Fakturácia za programové vybavenie Ifosoft s.r.o.
42.00 €
2811048577 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 - preplatok /obecný úrad/ SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-12.89 €
2811049414 vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 v KD SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
43.26 €
201804505 Dodávka tonerov značky HP Soft-Tech s.r.o.
68.08 €
2811027195 vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2018-31.01.2018 - KD - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
27.02 €
2811026982 vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2018-31.01.2018 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-58.89 €
7469046438 elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
236.00 €
8203581724 služby mobilnej siete za február 2018 Slovak Telekom, a.s.
26.99 €
2181104866 verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
201711 príspevok na prevádzku spoločného stavebného úradu ZMOS-Sninský región
180.00 €
182702200 update programového vybavenia agendy obecného úradu Ifosoft s.r.o.
150.72 €
8202070356 služby pevnej siete za mesiac január 2018 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
25718 vývoz komunálneho odpadu za mesiac január 2018 FURA, s.r.o.
276.36 €
180263 Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky obce za I. polrok 2017 wbx, s. r. o.
72.00 €
182701325 update programového vybavenia MZDY a HDÚ Ifosoft s.r.o.
66.72 €
8201620746 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
39.86 €
2018008 Preprava osôb - autobus MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o.
355.00 €
3018902373 Stravné lístky 2018 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
1432.90 €
2210001666 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2017-31.12.2017- DS - nedoplatok Východoslovenská energetika, a.s.
233.58 €
2811008503 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2017-31.12.2017- KD - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
116.39 €
2811008502 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2017-31.12.2017 - OcÚ - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-800.74 €
2811002048 Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - VO - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-104.95 €
2811002048 Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - VO - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-104.95 €
65170132 Odhŕňanie snehu Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
156.00 €
8200115901 služby pevnej siete za december 2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
16954/17 vývoz komunálneho odpadu za mesiac 12/2017 FURA, s.r.o.
277.44 €
201712054 Zakúpenie potravín Štefan Jurčaga
19.50 €
7106234254 Poplatky za telekomunikačné služby - mobil Slovak Telekom, a.s.
25.52 €
OPS/2125/2017 poplatok za vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko, a.s.
44.63 €
F17008666 Online produkt - Smernice pre obce Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
291.01 €
2711191798 Nedoplatok z vyúčtovania spotreby elektriny za obdobie 01.11.2017-30.11.2017-obecný úrad SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
22.82 €
2711191799 Preplatok vyúčtovania spotreby elektriny za obdobie 01.11.2017-30.11.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-7.25 €
01122017 Výroba a montáž drevených líšt Ivan Čornanič
460.00 €
017862017 Výroba informačnej tabule Jozef Smrhola - OLYMP
157.88 €
2017/11 Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu makety dreveného kostolíka SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
178.00 €
1536517 vývoz komunálneho odpadu za mesiac 11/2017 FURA, s.r.o.
276.54 €
27043811 Fakturácia za Obecné noviny na rok 2018 IINPROST s.r.o.
67.60 €
11170293 PRV 2014-2020 obce 7.4.-výzva 22/PR/2017-aktualizácia Premier Consulting EU, s.r.o.
1195.20 €
4104311763 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
24.38 €
JF/17/07369 Fotenie obce/jar/leto 2017 - 2. časť platby, fotomapa obce a technický popis plastovej tabule CBS spol, s.r. o.
274.80 €
17140252 Výroba plastovej tabule s motívom obce Nová Sedlica CBS spol, s.r. o.
123.80 €
0202017 Nákup zábavnej pyrotechniky - ohňostroj KOPYR, s.r.o.
350.00 €
20171273 Nákup 120 l kontajnerov FURA, s.r.o.
396.00 €
20171312 Nákup elektrických nástenných konvektorov ELÍZ ACEA, s. r. o.
520.00 €
2711174842 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017 - preplatok /OcÚ/ Slovenská agentúra životného prostredia
-568.34 €
2711174843 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-94.99 €
7468947765 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2017 - 30.11.2017 /ihrisko a DS/ Východoslovenská energetika, a.s.
159.00 €
20170029 Výroba fotomagnetiek, pečiatky a štafety pre JDS RETURN SLOVAKIA s.r.o.
46.10 €
3102865779 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
32.60 €
13972/17 vývoz komunálneho odpadu za mesiac 10/2017 FURA, s.r.o.
413.16 €
17103004 Fakturácia za administratívne služby pri spracovaní projektu - Program obnovy dediny 2018 MVS s.r.o.
240.00 €
172304 Zakúpenie elektrického konvektora MASTER BEMA - EXTRANÁRADIE
302.82 €
8401720864 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o.
137.66 €
10170445 Zakúpenie vlajok SR a EÚ Obchod - SVK, s.r.o.
21.58 €
20171754 Zakúpenie špagátu na upevnenie celty DXa, s.r.o.
12.00 €
20171239 Zakúpenie celty na zabezpečenie základnej ochrany NKP Dom ľudový v Novej Sedlici Patrik Chovanec
182.80 €
2102432385 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
26.66 €
2017303 Odber a analýza vzorky pitnej vody Michal Vico
220.00 €
2711159646 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2017-30.09.2017-KD-nedoplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
22.29 €
2711159645 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2017-30.09.2017 - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
207.04 €
2100999552 služby pevnej siete za september 2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
12042/17 vývoz komunálneho odpadu za mesiac 09/2017 FURA, s.r.o.
277.04 €
3420147915 služby mobilnej siete za september 2017 Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
2711147240 Vyúčtovanie spotreby elektriny za OcU august 2017 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-1387.55 €
2711144295 Vyúčtovanie spotreby elektriny za august 2017 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-13.58 €
1071017 vývoz komunálneho odpadu - august 2017 FURA, s.r.o.
276.64 €
9799960672 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
3419195859 služby pevnej siete za august 2017 Slovak Telekom, a.s.
28.84 €
3017931320 stravné lístky na II. polrok 2017 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
734.38 €
FV2017008 Stavebné práce zákazky "Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica" Róbert Petík
1971.00 €
271112864 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2017-31.07.2017 - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
282.89 €
2711128023 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.07.2017-31.07.2017 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-2.37 €
7486044592 Elektrina- dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
159.00 €
17232 Zakúpenie struny do kosačky VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
96.00 €
3700782 náhradné diely do kosačky Štýl - Ivanov, s.r.o.
83.78 €
3700721 náhradné diely do krovinorezu a silon Štýl - Ivanov, s.r.o.
193.94 €
1798972638 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
34.49 €
939117 vývoz komunálneho odpadu za mesiac 07/2017 FURA, s.r.o.
277.53 €
2017029 Stavebné práce zákazky "Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica" Rekos, spol. s r.o.
3200.00 €
3418237320 služby pevnej siete za jún 2017 Slovak Telekom, a.s.
27.77 €
1700100055 "Rekonštrukcia obecného úradu a požiarnej zbrojnice" - stavebné práce KG-STAV GROUP s.r.o.
724.42 €
2017369 Inzercia v Podvihorlatských novinách LINI PRESS, s.r.o.
40.00 €
8817 tlač plagátov a pozvánok na Fest pod Kremencom ART-MEDIA, s.r.o.
34.00 €
2711114030 preplatok vyúčtovania spotreby EE za mesiac jún 2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-29.84 €
3700647 nákup náhradných dielov do krovinorezu, mazacého tuku a oleja Štýl - Ivanov, s.r.o.
177.34 €
FV170027 ozvučenie kultúrnej akcie "Fest pod Kremencom"- XI. ročník TORO-Production, s.r.o.
200.00 €
2017006 honorár za umelecký výkon FS Rusínsky Holosy OZ "Rusínsky holosy"
350.00 €
4797984978 služby pevnej siete za jún 2017 Slovak Telekom, a.s.
33.23 €
7356/17 vývoz komunálneho odpadu za mesiac 06/2017 FURA, s.r.o.
276.84 €
171620 Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky obce za II. polrok 2017 wbx, s. r. o.
72.00 €
492017 členský príspevok ZMOS-Sninský región
108.40 €
3417259979 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
25.21 €
170105058 dodávka záhradného domčeka DUVLAN, s.r.o.
329.00 €
2711096419 vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac máj 2017 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-29.78 €
3700451 nákup náhradných dielov do krovinorezu Štýl - Ivanov, s.r.o.
84.90 €
170283 audítorské overenie IÚZ za rok 2016 AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
480.00 €
2797004991 služby pevnej siete za máj 2017 Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
601817 vývoz komunálneho odpadu za máj 2017 FURA, s.r.o.
413.01 €
2017/3 Vypracovanie PHSR 2016 - 2025 SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
360.00 €
170100037 rekonštrukcia obecného úradu a požiarnej zbrojnice KG-STAV GROUP, s.r.o.
12359.10 €
3416272034 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
26.71 €
212017 vyhotovenie zmluvy o postúpení práv stavebníka JUDr. Jaroslav Pargáč
136.00 €
012017 zimná údržba MK - odhrňanie snehu PhDr. Ján Lešanič
782.00 €
7170402034 nájomné za pozemok Slovenský pozemkový fond
6.65 €
7210021207 vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2017-preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-34.33 €
7468850443 elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
71.00 €
2711083926 vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac apríl 2017 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-43.83 €
1705823 odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM
38.50 €
3700316 zakúpenie náhradných dielov do kosačky/autocut, filter, sviečka/ a olej a mazací tuk Štýl - Ivanov, s.r.o.
117.04 €
2796026798 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
28.19 €
467717 vývoz komunálneho odpadu za mesiac 04/2017 FURA, s.r.o.
277.93 €
201712 fakturácia za služby obecného úradu ZMOS-Sninský región
204.00 €
3415294748 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
26.42 €
2017280309 Pečať rozvoja obcí a miest 2016 Národné informačné stredisko SR, a.s.
196.80 €
286617 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
276.74 €
7795050674 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
23.00 €
9001012471 tlač poštových peňažných poukazov Slovenská pošta, a.s.
6.47 €
17/0538 Fotenie obce/jar/leto 2017 - 1. časť platby CBS spol, s.r. o.
288.00 €
65170032 prenájom pozemkov Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
7.97 €
3414318511 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
25.64 €
2711044556 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-38.32 €
00211/2017 tabule na označenie obecných budov Jozef Smrhola - OLYMP
609.10 €
3794080481 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
29.21 €
65170028 zimná údržba MK - odhrňanie snehu Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
218.40 €
158417 vývoz komunálneho odpadu - február 2017 FURA, s.r.o.
277.14 €
172702311 update programového vybavenia Ifosoft s.r.o.
150.72 €
3413350586 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
33.24 €
152017 členský príspevok ZMOS-Sninský región
54.20 €
2711027267 Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac január SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
81.48 €
2171104898 verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
65170019 zimná údržba MK - odhrňanie snehu Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
495.30 €
3017906258 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
1014.40 €
7793117997 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
26.10 €
7415955984 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.01.2017 - 28.02.2017 Východoslovenská energetika, a.s.
292.00 €
28817 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.14 €
172701478 update programového vybavenia Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
66.72 €
3412351400 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
43.00 €
2017010003 Fakturácia za pohrebné služby Verejno prospešné služby Snina, s.r.o.
288.82 €
170018 Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky obce za I. polrok 2017 wbx, s. r. o.
72.00 €
2711006745 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
68.90 €
2711002118 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-423.10 €
2711002117 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
670.01 €
65160154 zimná údržba MK - odhrňanie snehu Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
66.30 €
2792163600 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
23.50 €
1708116 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.63 €
7611391177 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
34.32 €
OPS/2133/2016 poplatok za vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko, a.s.
44.63 €
160100009 stavebné práce na rekonštrukcii obecného úradu a požiarnej zbrojnice KG-STAV GROUP, s.r.o.
8828.62 €
9791216544 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
2611143744 preplatok vyúčtovania spotreby EE za mesiac november SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-193.13 €
160100789 zakúpenie ohňostroja Tomáš Konderla
111.98 €
201638924 Vianočné LED svetielka a osvetlenie N-Terr s.r.o.
56.00 €
1560916 vývoz komunálneho odpadu za mesiac 11/2016 FURA, s.r.o.
277.24 €
7610427163 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
26.10 €
27043711 Obecné noviny - ročník 2017 IINPROST s.r.o.
67.60 €
162001387 dodávka elektrických nástenných konvektorov Ing. Peter Mikulička - PVM SYSTÉM
586.00 €
27/6 oprave verejného osvetlenia Miroslav Plávka
203.70 €
2016/11-D služby spoločného obecného úradu - príspevok na prevádzku spoločného stavebného úradu na rok 2016 ZMOS-Sninský región
126.00 €
2016060 výkon procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Rekonštrukcia obecného úradu a požiarnej zbrojnice" Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
265.00 €
16110702 administratívne služby spojené so spracovaním projektu v rámci Programu obnovy dediny 2017 MVS s.r.o.
240.00 €
201653836 ESET NOD32 Antivirus - licencia na 2 roky ESET, spol. s r.o.
40.25 €
5790282401 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
14301/16 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
415.25 €
7609458515 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
28.97 €
72 členský príspevok a kalendáre hasičov na rok 2017 Okresný výbor DPO
57.40 €
201612 prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.01.2016 do 31.10.2016 Obec Nová Sedlica
433.36 €
201611 preakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie za mesiac október 2016 Obec Nová Sedlica
314.32 €
7160405719 prenájom pozemkov Slovenský pozemkový fond
78.27 €
201610 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
201.41 €
20169 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
237.58 €
2611115446 vyúčtovanie spotreby energie za obdobie 01.01.2016-30.09.2016 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
51.26 €
5021615138 ročný prístup - VSSR Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
84.00 €
6789346869 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
1246616 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.24 €
3601055 oprava stroja FS 200 /krovinorez/ Štýl - Ivanov, s.r.o.
103.45 €
7608487681 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
39.49 €
160100066 Obnova verejného priestranstva v obci Nová Sedlica - oddychová zóna pozostávajúca s dreveného altánku, stolov a lavíc, pokládka zámkovej dlažby a dodávka sadeníc - stromčekov Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
5370.00 €
3788417479 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
11138/16 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.04 €
7607516936 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.85 €
2016/24 dodanie hudobného nástroja Ing. Ján Mačuga
1340.00 €
F19/2016-z vypracovanie znaleckých posudkov Ing. Jozef Galanda
290.00 €
20160719 základná príprava členov hasičských jednotiek Jaroslav Kačmár - HasPO
400.00 €
20161711 výstroj a výzbroj pre DHZO FLORIAN, s.r.o.
1448.65 €
16FV2677 moridlo na drevo CENTROGLOB, s.r.o.
95.04 €
8101606695 predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o.
79.80 €
7458787824 elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
123.00 €
5787486186 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
20168 prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie Obec Nová Sedlica
229.70 €
20167 prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie Obec Nová Sedlica
247.23 €
2016374 Inzercia v Podvihorlatských novinách LINI PRESS, s.r.o.
40.00 €
9867/16 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.23 €
04/2016 kultúrne vystúpenie FS Šiňava na X. ročníku "Fest pod Kremencom" FS Šiňava
500.00 €
FV160024 ozvučenie kultúrnej akcie "Fest pod Kremencom" TORO-Production, s.r.o.
200.00 €
7606565417 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
24.59 €
3016924904 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
926.38 €
6786558289 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
20.51 €
808616 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.24 €
20160024 výroba plagátov a pozvánok na kultúrnu akciu Ing. Zdenko Čopák - RETURN
100.25 €
7605596139 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
43.58 €
3600684 FC 410 - krovinorez Štýl - Ivanov, s.r.o.
988.40 €
5021608605 Mzdy a odmeňovanie - predplatné časopisu Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
65.74 €
160277 audítorské overenie IÚZ AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
480.00 €
6785626710 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.19 €
659716 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
414.35 €
20166 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
195.47 €
7604639844 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
25.97 €
16216 zakúpenie struny do kosačky Ing. Monika Findrichová VIKTÓRIA HÁMOR
100.20 €
20165 Prefakturácia za opakované plnenie Obec Nová Sedlica
244.61 €
20164 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
336.05 €
161170329 nákup asfaltovej zmesi Parapetrol a.s.
141.60 €
7421806508 elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
123.00 €
082016 vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby na stavbu "Dom smútku" Ing. Iveta Vološinová
180.00 €
0784696819 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
24.71 €
522916 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.93 €
152016 členský príspevok ZMOS-Sninský región
56.20 €
7603669424 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
54.72 €
08/16 údržba verejného osvetlenia Miroslav Plávka
399.56 €
161170242 dodávka asfaltovej zmesi a penetraku Parapetrol a.s.
170.76 €
1605872 odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM
38.50 €
4783768445 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.89 €
11160680 vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
11160681 vypracovanie žiadosti o NFP Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
7602712818 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
26.59 €
65160037 prenájom pozemkov Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
7.97 €
162703169 update programového vybavenia Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
9782845254 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.19 €
20162 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
372.11 €
20161 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
424.77 €
196916 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
276.84 €
7601756194 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.19 €
2161105046 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
2016114 publikácia Účtovné súvzťažnosti Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
29.50 €
649 štátne a obecné symboly - zakúpenie DLD s.r.o.
76.00 €
4781919083 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.65 €
162002076 dodávka programového vybavenia Ifosoft s.r.o.
58.80 €
3016904751 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
1022.45 €
305/16 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.73 €
201601 vypracovanie lekárskych posudkov MUDr. Michaela Hűbnerová
16.60 €
2016/11 príspevok na prevádzku spoločného stavebného úradu ZMOS-Sninský región
72.00 €
7600783141 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
24.89 €
17339/15 spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA, s.r.o.
14.40 €
162701287 update programového vybavenia Ifosoft s.r.o.
54.96 €
4062016 geometrické zameranie pozemku GEONA, s. r. o.
200.00 €
7431640036 elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
123.00 €
1601/011 dodávka informačnej vitríny a vitríny na vyvesenie plagátov L-DEN Slovakia spol. s r.o.
578.00 €
7240157247 Finančné vysporiadanie - elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
-11.93 €
5041504706 Finančný spravodajca, ročník 2015 - nedoplatok Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
12.46 €
2611003629 vyúčtovanie spotreby elektriny SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
44.42 €
2611000911 vyúčtovanie spotreby elektriny SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-24.62 €
2611000761 vyúčtovanie spotreby elektriny SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-347.08 €
12151324 vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Premier Consulting EU, s.r.o.
1075.20 €
12151325 vypracovanie žiadosti o NFP Premier Consulting EU, s.r.o.
120.00 €
201513 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
455.67 €
1594115 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.14 €
9781004711 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.19 €
7511396926 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
23.48 €
201551394 maliarsky materiál SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
41.90 €
5016763504 dodanie elektrospotrebičov - elektrický varič a mikrovlnná rúra Internet Mall Slovakia, s.r.o.
86.90 €
FA000596 záhradný ohňostroj PARTYWEB, s.r.o.
122.90 €
2015199 dodanie vertikálnych žalúzií Ján Hrečko
692.46 €
201551333 dodanie stavebného a vodoinštalačného materiálu SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
143.56 €
OPS/1477/2015 poplatok za vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko, a.s.
42.30 €
150100101 údržba budovy obecného úradu Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
494.64 €
150100100 stavebné práce - výmena okien, dlažby a vnútorných omietok Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
5316.42 €
0780090873 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
24.91 €
201551333 nákup stavebného materiálu SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
143.56 €
201551318 nákup stavebného materiálu SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
49.50 €
150110701 interiérové vybavenie - kuchyňa MOB Interier s.r.o.
222.00 €
201512 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
299.30 €
27043611 Obecné noviny na rok 2016 IINPROST s.r.o.
67.60 €
091/2015 dodanie tonerov Michal Panák - MIPA
64.43 €
1461615 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
414.65 €
201511 vypracovanie lekárskych posudkov MUDr. Michaela Hűbnerová
16.60 €
7510437912 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
24.35 €
7150408644 nájomné za pozemok Slovenský pozemkový fond
787.27 €
20151080 Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM Disig. a.s.
103.20 €
201511 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
275.36 €
7455493669 elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
126.00 €
7779181394 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.10 €
1338115 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.63 €
7509483941 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
43.36 €
3500969 oprava stroja MS 270 Štýl - Ivanov, s.r.o.
305.10 €
1169315 spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA, s.r.o.
14.40 €
201510 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
263.70 €
1778208195 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
25.82 €
72 členský príspevok Okresný výbor DPO
57.40 €
5021513983 ročný prístup VSSR Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
84.00 €
12160/15 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.24 €
75008537112 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
25.19 €
8101574515 predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o.
75.00 €
FA1500670 obstaranie nástenných konvektorov Ing. Peter Mikulička - PVM SYSTÉM
250.50 €
8/2015 údržba strešnej krytiny Zimovčák Michal
500.00 €
2015053 vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
96.00 €
3500770 oprava stroja FS 120 Štýl - Ivanov, s.r.o.
256.89 €
201509 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
288.83 €
4777258040 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.56 €
1028815 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.93 €
7507561912 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.39 €
0776308287 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
23.27 €
8993/15 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.14 €
201550816 dodávka drevín na výsadbu a dodávka drobnej architektúry pozostávajúcej zo stolov, stoličiek a informačného panela s tabuľou SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
743.46 €
7435797176 elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
126.00 €
201508 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
280.05 €
201550735 dodávka stavebného materiálu na realizáciu projektu "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
4516.00 €
6611516111 poplatok za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
24.00 €
7506597560 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.85 €
152707318 update programového vybavenia Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
21.00 €
32015 Projekt stavby DOM SMÚTKU Ing. Ján Smetanka
1382.40 €
22015 dodávka drevených lát na oplotenie pozemku Ivan Čornanič
390.00 €
4/2015 kultúrny program FS Chemlon a ozvučenie kultúrnej akcie Folklórny súbor Chemlon
700.00 €
729115 spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA, s.r.o.
14.40 €
222015 hudobná produkcia a vozenie na koňoch Ing. Štefan Barančík ČIKO
200.00 €
3059023193 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
774.38 €
8775355099 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
763915 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
413.60 €
201507 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
251.30 €
150100044 stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia historickej budovy základnej školy" Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
1029.05 €
7505632118 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
23.18 €
15FV2087 náter na dovolenku CENTROGLOB, s.r.o.
226.50 €
15FV2017 dodávka náteru na drevo CENTROGLOB, s.r.o.
226.50 €
201506 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
248.56 €
2015263 upgrade programu WISKAN Výskumný ústav geodézie a kartografie
33.19 €
1500281 audítorské overenie IÚZ AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
480.00 €
7774405130 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
5969/15 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.53 €
7504658753 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
24.38 €
FV15001 oprava strešnej krytiny Michal Tarkulič
320.00 €
1773453309 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
7445479016 elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
126.00 €
201505 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
286.71 €
4746/15 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.63 €
7503699687 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
201504 vypracovanie lekárskych posudkov MUDr. Michaela Hűbnerová
33.20 €
3500187 oprava stroja FS 120 Štýl - Ivanov, s.r.o.
85.99 €
3500186 oprava stroja FS 120 Štýl - Ivanov, s.r.o.
62.10 €
3114/15 spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA, s.r.o.
14.40 €
7502735525 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
201504 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
326.83 €
4772427395 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
22015 dodávka zábradlia z masívu Michal Dinčák
550.00 €
351815 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.23 €
150100012 stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia historickej budovy základnej školy" Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
10800.00 €
65150033 prenájom pozemkov Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
7.97 €
2015014 vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Rekonštrukcia historickej budovy ZŠ" Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
171.00 €
1505237 odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM
33.50 €
8771472684 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
20.08 €
152015 členský príspevok ZMOS-Sninský región
57.40 €
1846/15 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.33 €
7501771055 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.49 €
2015/11 príspevok na prevádzku spoločného stavebného úradu ZMOS-Sninský región
48.00 €
2151105237 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
152702340 update programového vybavenia Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
201550120 nákup spotrebného materiálu SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
332.66 €
20152157 tlačivá Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
25.90 €
1501011 multifunkčné HP LaserJet Decomp s.r.o.
140.00 €
7455304937 dodávka a distribúcia EE Východoslovenská energetika, a.s.
126.00 €
201501 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
499.94 €
10150049 vlajka EÚ, vlajka SR Obchod - SVK, s.r.o.
21.58 €
5770498538 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
24.40 €
3059005444 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
998.38 €
535/15 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.43 €
152701449 update programového vybavenia Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
43.92 €
7500802742 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
27.70 €
16100/14 spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA, s.r.o.
14.40 €
201416 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
425.10 €
201415 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
319.88 €
2271055138 služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
-6.51 €
20150004 školenie z PO a BOZP DXa, s.r.o.
20.00 €
5041405678 Finančný spravodajca, ročník 2014 - nedoplatok Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
48.86 €
7411980153 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
11.36 €
0769544371 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
20.11 €
1644514 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
414.65 €
15829/14 tlač harmonogramov vývozu KO FURA, s.r.o.
36.00 €
7210214148 vyúčtovanie spotreby elektriny Východoslovenská energetika, a.s.
329.68 €
2511004229 vyúčtovanie spotreby elektriny SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-279.88 €
2511003236 vyúčtovanie spotreby elektriny SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-70.66 €
2511003235 vyúčtovanie spotreby elektriny SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
69.28 €
12014 členský príspevok SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
189.42 €
OPS/1480/2014 ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
72 členský príspevok Okresný výbor DPO
57.40 €
0768595967 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.93 €
3306948734 aktivačné služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
10.00 €
2267013066 služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
35.17 €
14321 záhradný ohňostroj VEKA SK s.r.o.
61.38 €
27043511 Obecné noviny na rok 2015 IINPROST s.r.o.
67.60 €
2014/10-D prevádzka spoločného stavebného úradu ZMOS-Sninský región
15.00 €
14497/14 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
279.73 €
7140407472 nájomné za pozemok Slovenský pozemkový fond
78.27 €
2262983145 služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
28.75 €
201413 prenájom parkovacej plochy Obec Nová Sedlica
1200.00 €
201412 prefakturácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
240.14 €
201411 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
252.40 €
201410 prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE Obec Nová Sedlica
259.40 €
7415466579 elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
44.00 €
5767646771 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
29.95 €
201445512 antivirusová licencia na 2 roky ESET, spol. s r.o.
60.40 €
2014057 zákazka "Úprava cesty na cintorín" FEDAN, s.r.o.
4053.20 €
13268/14 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.53 €
14102702 administratívne služby MVS s.r.o.
120.00 €
2258966163 služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
31.62 €
11630/14 spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA, s.r.o.
14.40 €
7766704715 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
20.39 €
5021414307 Verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
76.00 €
5021414595 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné časopisu na rok 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
56.74 €
0414100152 Finančný spravodajca, ročník 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
19.98 €
8101459211 predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a obcí Wolters Kluwer s.r.o.
72.00 €
1067 dodávka športového náradia a náčinia Ing. Jozef Illéš
446.00 €
1196814 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.33 €
2254992533 služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
24.73 €
140427364 Bežecký pás - dodanie inSPORTline, s.r.o.
689.60 €
201421316 export údajov z registra nehnuteľnosti Národné informačné stredisko SR, a.s.
120.00 €
20140742 dodávka závesných košov FEREX, s.r.o.
180.00 €
140109398 športové náčinie - dodávka DUVLAN, s.r.o.
217.00 €
341011958 dodanie posilňovacej veže TRINET Corp., s.r.o.
629.30 €
2014047 pamätná tabuľa Jozef Poldruhák
447.00 €
201450864 dodávka stavebného materiálu SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
11.32 €
7485443683 elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
44.00 €
20140662 dodávka plastových kontajnerov FEREX, s.r.o.
594.00 €
5765761311 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.23 €
2014021 vypracovanie žiadosti o NFP FEMAR SK, spol. s r.o.
1200.00 €
10254/11 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
279.43 €
2251038670 služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
24.92 €
8764784798 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.96 €
9112/14 vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.23 €
201409 prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie Obec Nová Sedlica
275.51 €
142707340 update programového vybavenia Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
20.28 €
2247415261 služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
28.40 €
282014 hudobná produkcia a atrakcia pre deti Ing. Štefan Barančík ČIKO
200.00 €
3049022413 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
626.38 €
05/2014 umelecký výkon FS Šiňava FS Šiňava
500.00 €
4314 grafická úprava a tlač pozvánok a plagátov na "Fest pod Kremencom" Ján Sičák ART-MEDIA
39.60 €
FV1400043 ozvučenie kultúrnej akcie pod názvom "Fest pod Kremencom" TORO-Production, s.r.o.
200.00 €
868914 spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA, s.r.o.
14.40 €
8763641186 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
20.39 €
734414 vývoz KO FURA, s.r.o.
279.23 €
201450726 spotrebný materiál SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
19.48 €
201480175 dodávka kameňa Frakcie 8/16 SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
560.20 €
201408 prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie Obec Nová Sedlica
243.53 €
201407 prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie Obec Nová Sedlica
248.11 €
27043411 doplatok za Obecné noviny IINPROST s.r.o.
15.60 €
2243704315 služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
24.74 €
8765630370 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
20.63 €
3400566 zakúpenie náhradných dielov Štýl - Ivanov, s.r.o.
32.90 €
1400270 audítorske overenie IÚZ za rok 2013 AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
480.00 €
603214 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.93 €
201406 prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie Obec Nová Sedlica
255.48 €
201405 prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie Obec Nová Sedlica
313.96 €
201402 prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie Obec Nová Sedlica
362.33 €
201401 prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie Obec Nová Sedlica
404.19 €
2239901336 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
21.34 €
4412140091 dodanie tovaru - betónové podvaly ENERGY SNINA, a.s.
840.00 €
2210001666 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
44.00 €
201450382 spotrebný materiál SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
431.29 €
3400336 spotrebný materiál Štýl - Ivanov, s.r.o.
195.80 €
483014 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.53 €
0761623915 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
0024367310 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
20.96 €
4434/14 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA, s.r.o.
14.40 €
65140043 prenájom mechanického stroja Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
72.00 €
0760623404 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
29.21 €
319914 vývoz KO FURA, s.r.o.
279.43 €
95140034 prenájom pozemkov Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
7.97 €
1404642 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom MR SLOVGRAM
33.50 €
2232320645 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
25.08 €
2014002 oprava dverí - renovácia Ing. Štefan Dunaj
980.00 €
9000741780 tlač poštových peňažných poukazov Slovenská pošta, a.s.
5.51 €
2014031005 dodanie pohrebného tovaru Verejno prospešné služby Snina, s.r.o.
128.50 €
15/2014 údržba VO Miroslav Plávka
289.43 €
3759629777 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
1816/14 vývoz KO FURA, s.r.o.
278.83 €
1446/14 tlač harmonogramov vývozu KO FURA, s.r.o.
36.00 €
2141105845 verejné použitie hudobných diel - poplatok Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
2228657653 služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
27.36 €
3049005930 dodanie stravných lískov DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
752.38 €
142702372 update programového vybavenia Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
201410 služby spoločného stavebného úradu ZMOS-Sninský región
21.00 €
2758638887 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
39.88 €
21014 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.53 €
1481813 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA, s.r.o.
14.40 €
142701425 update programového vybavenia Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
43.68 €
152014 členský príspevok 2014 ZMOS-Sninský región
28.70 €
2224902557 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
21.38 €
2411006254 Elektrina - dodávka a distribúcia SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-212.28 €
2411006253 Elektrina - dodávka a distribúcia SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-1354.38 €
2411006252 Elektrina - dodávka a distribúcia SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
140.73 €
2210001666 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
44.00 €
2210001666 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
69.66 €
5041304755 Finančný spravodajca,ročník 2013-nedoplatok Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
14.21 €
CEN/1480/2013 ročné vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
65130185 prenájom Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
36.00 €
2757658174 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
23.26 €
1516613 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
416.74 €
132134 doplnkové služby na webstránke Webex media, s.r.o.
9.60 €
0413120658 Finančný spravodajca, ročník 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
19.98 €
12013 členský príspevok SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
184.14 €
2221156899 Služby pevnej siete Orange Slovensko, a.s.
20.09 €
72 členský príspevok 2014 Okresný výbor DPO
56.00 €
1756680120 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
28.49 €
1349513 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
279.72 €
7130406262 nájom pozemku Slovenský pozemkový fond
78.27 €
00Z2 stavebné práce Zimovčák Michal
455.10 €
2217410891 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
22.14 €
27043411 Obecné noviny IINPROST s.r.o.
52.00 €
201351392 spotrebný materiál SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
58.80 €
5021315822 predplatné mesačníka Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
59.87 €
201351300 stavebný materiál SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
97.92 €
7435315597 opakované dodávky EE podľa odberných miest Východoslovenská energetika, a.s.
61.00 €
8755700640 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
31.21 €
1225213 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.03 €
00Z1 stavebné práce Zimovčák Michal
444.00 €
3300997 náhradné diely Štýl - Ivanov, s.r.o.
24.52 €
1185113 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA, s.r.o.
14.40 €
2213819366 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
17.99 €
4502013 stavebný materiál Miloš Terezka UNIVERS
164.63 €
130111446 športový tovar DUVLAN, s.r.o.
475.90 €
201351177 stavebný materiál SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
495.80 €
3300913 nahrádné diely a všeobecný materiál Štýl - Ivanov, s.r.o.
110.96 €
8101338711 predplatné mesačníka IURA EDITION, spol. s r.o.
69.60 €
2013075 Oprava výtlkov na miestnej komunikácii Rekos, spol. s r.o.
1320.58 €
6754721316 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.57 €
201306 pokládka keramickej dlažby Stanislav Kostovaľ
620.00 €
10541/13 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.63 €
2210228122 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
17.99 €
20130605 výroba pohľadníc a dodávka materiálu LIM PO, s.r.o.
266.40 €
5021311585 Verejná správa SR - ročný prístup online Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
76.00 €
02513 Odohranie umeleckého programu Poddukelský umelecký ľudový súbor
800.00 €
2753763269 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
20.39 €
9374/13 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.63 €
2206556267 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
14.57 €
3039023719 odber stravných lístkov DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
611.98 €
9752806151 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
17.26 €
8205/13 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
49.61 €
132707391 update programového vybavenia Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
19.08 €
213054 upgrade programu Správa cintorína EXCO - HN. s.r.o.
10.00 €
201350875 spotrebný materiál SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
126.90 €
7478066011 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
61.00 €
1060713 honorár za vystúpenie FS Rozmarija RZ pri ABC - CVČ, FS Rozmarija
520.00 €
2202882341 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
20.21 €
27/2013 honorár za vystúpenie Ing. Štefan Barančík ČIKO
180.00 €
FV1300036 ozvučenie kultúrnej akcie TORO-Production, s.r.o.
180.00 €
FV1300033 oprava rozhlasovej ústredne TORO-Production, s.r.o.
45.00 €
012013 výroba pódia Michal Dinčák
1500.00 €
7672/13 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA, s.r.o.
14.40 €
400088 konzervačný náter na drevo FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.
246.33 €
201350720 stavebný materiál SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
395.18 €
3300508 FS 240 krovinorez Štýl - Ivanov, s.r.o.
611.90 €
13150 stavebný materiál KSK TRADING, s.r.o.
761.53 €
5751883533 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
27.07 €
522013 služby pracovného stroja Radoslav Malinič
432.00 €
6577/13 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
279.32 €
2199221046 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
14.48 €
2750879400 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.66 €
5445/13 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
277.93 €
2195562906 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
17.30 €
2013135 zakúpenie spotrebného materiálu VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
192.00 €
7461189104 opakované dodávky EE podľa odberných miest Východoslovenská energetika, a.s.
61.00 €
0749916376 Služby pevnej siete SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
25.74 €
4306/13 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.23 €
3896/13 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA, s.r.o.
14.40 €
201310 náklady na prevádzku spoločného stavebného úradu SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
14.00 €
2191905351 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
14.05 €
1304843 odmený výkonným umelcom - verejný prenos zvuku SLOVGRAM
33.50 €
3748929749 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
41.59 €
65130044 prenájom pozemkov Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
7.97 €
1301144 zakúpenie PC Decomp s.r.o.
511.00 €
267113 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
279.23 €
152013 členský príspevok za rok 2013 ZMOS-Sninský región
27.90 €
20132060 užívateľský prístup Nadácia F. A. HAYEKA
27.00 €
2188261650 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
17.99 €
6747949909 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.74 €
159813 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.63 €
132702374 update programového vybavenia Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
2184643134 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
14.86 €
3039005714 odber stravných lístkov DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
764.38 €
134413 tlač harmonogramov FURA, s.r.o.
39.00 €
2131105253 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
7421104242 opakované dodávky EE podľa odberných miest - preplatok Východoslovenská energetika, a.s.
61.00 €
2311002009 opakované dodávky EE podľa odberných miest - preplatok SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
211.75 €
9746966997 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
39.32 €
366/13 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.03 €
15946/12 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA, s.r.o.
14.40 €
132701394 update programového vybavenia Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
43.44 €
2181031489 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
17.99 €
2311001369 vyúčtovanie spotreby energie za rok 2012 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
430.38 €
CEN/1479/2012 ročný poplatok za vedenie CP Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
2311000963 vyúčtovanie spotreby energie za rok 2012 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
1187.88 €
5041204024 doplatok za časopis Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
11.30 €
7287092951 finančné vysporiadanie EE za rok 2012 Východoslovenská energetika, a.s.
168.74 €
72 členský príspevok za rok 2013 Okresný výbor DPO
57.40 €
27043311 Fakturácia za Obecné noviný 2013 IINPROST s.r.o.
52.00 €
1745989069 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
35.21 €
1474112 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
417.19 €
92012 členský príspevok za rok 2011 SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
189.42 €
2177477143 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
35.75 €
1745010684 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
37.56 €
13596/12 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.63 €
7120407194 nájom pozemku Slovenský pozemkový fond
78.27 €
2173927600 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
21.13 €
3201234 nákup všeobecného materiálu a náhrad. dielov Štýl - Ivanov, s.r.o.
214.08 €
8101220955 predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" IURA EDITION, spol. s r.o.
64.66 €
4012328 dodávka ihličnatého vlákninového dreva Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
222.00 €
20122401 daňové a ostatné tlačivá Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
61.00 €
201251319 nákup stavebného materiálu SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
226.80 €
2210001666 opakované dodávky EE podľa odberných miest Východoslovenská energetika, a.s.
104.00 €
201244226 antivirusový program ESET, spol. s r.o.
40.25 €
1744009768 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
36.07 €
2012/020 dodávka a montáž plastových okien Marián Klepco
1697.12 €
12389/12 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.13 €
1/10/2012 stavebné práce Ján Dinič
1190.71 €
F25/2012-z vypracovanie znaleckého posudku Ing. Jozef Galanda
50.00 €
1211197 Výroba pečiatok Pečiatky Vizitky, s.r.o.
33.08 €
11941/12 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA, s.r.o.
14.40 €
2170386785 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
33.77 €
10120001 zakúpenie kancelárskeho nábytku Bc. Jana Mažeriková
183.00 €
OFPO201226 pracovná rovnošata pre DHZ FLORIAN, s.r.o.
709.16 €
0412090224 predplatné časopisu "Finančný spravodajca" Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
19.98 €
3743021862 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
34.02 €
10660/12 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
279.62 €
5021211114 Verejná správa SR - ročný online prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
71.00 €
SVB/2464/2012 Poplatok za vydané potvrdenie Prima banka Slovensko, a.s.
6.00 €
5021210218 predplatné časopisu "Práca, mzdy a odmeňovanie" Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
51.02 €
2210001666 finančné vysporiadanie EE za rok 2011 Východoslovenská energetika, a.s.
70.49 €
2166865847 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
27.02 €
1206269 oprava poškodeného zariadenia SYTELI. s.r.o.
2534.40 €
7742034430 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
9455/12 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.23 €
2163274979 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
24.49 €
174104441 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.72 €
22012 odhrňanie snehu AGROTEL Nová Sedlica, s.r.o.
288.00 €
827312 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
416.14 €
2210001666 opakované dodávky EE podľa odberných miest Východoslovenská energetika, a.s.
104.00 €
65120112 preprava osôb Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
73.32 €
7915/12 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA, s.r.o.
14.40 €
122707386 update programového vybavenia Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
19.08 €
2159907431 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
39.40 €
FV1200033 ozvučenie kultúrnej akcie TORO-Production, s.r.o.
200.00 €
20120246 preprava autobusom František Mega Motocentrum Snina
97.60 €
7554/12 dobropis k faktúre č. 6671/12 FURA, s.r.o.
279.32 €
6671/12 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
279.32 €
38/2012 honorár za vystúpenie na kultúrnom podujatí Ing. Štefan Barančík ČIKO
190.00 €
3/2012 šermiarské vystúpenie na kultúnom podujatí KLUB ŠERMU Snina
240.00 €
9740048309 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
31.51 €
2156460250 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
18.00 €
3029018132 Odber stravných lístkov DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
581.98 €
2739053821 Za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
28.73 €
546912 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.03 €
20120506 Platba za doménu, webhosting Webex media, s.r.o.
12.00 €
201200078 zakúpenie elektroinštalačného materiálu JANÁK, spol. s r.o.
60.80 €
2012217 zakúpenie struny do kosačky VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
104.40 €
2153002704 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
23.71 €
7738060803 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
25.45 €
430512 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
278.83 €
7450887370 Elektrina-dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
104.00 €
120506 zriadenie webovej aplikácie Webex media, s.r.o.
120.00 €
2149557102 Za služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
20.44 €
1204273 verejný prenos zvukových záznamov Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
33.50 €
394912 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA, s.r.o.
14.40 €
2737066432 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
42.52 €
271912 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
281.02 €
2012007 Revitalizácia krajiny a povodí katastra obce Nová Sedlica - fakturácia za vykonané služby Rekos, spol. s r.o.
2110.00 €
65120042 Prenájom pozemkov Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
7.97 €
2146123943 Za služby mobilnej siete Orange Slovensko, a.s.
21.35 €
2012004 Revitalizácia krajiny a povodí katastra obce Nová Sedlica - fakturácia za vykonané služby Rekos, spol. s r.o.
11998.00 €
2121109909 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
VF120467 Vlajky SR Signo, s.r.o.
22.80 €
3029007894 Odber stravných lístkov DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
1994.83 €
9736072468 Za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
37.75 €
122703168 Update programového vybavenia agendy obecného úradu Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
163012 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
281.42 €
20120143 Vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
49.79 €
2142712971 Služby za mobilnú sieť Orange Slovensko, a.s.
34.39 €
1112 Výroba pečiatok ART-MEDIA, s.r.o.
98.00 €
228/12 Vývoz komunálneho odpadu FURA, s.r.o.
419.13 €
15152/11 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA, s.r.o.
14.40 €
F12800151 Interné smernice pre nepodnik. organizácie Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
104.64 €
Faktury 2012
pdf Faktura c. 72 - Okresny vybor DPO Humenne
pdf Faktura c. 2139260809-Orange Slovensko, a.s. Bratislava
pdf Faktura c. 122701265-Ifosoft Presov
pdf Faktura c. 15152/11-Fura, s.r.o. Rozhanovce
pdf Faktura c. 228/12-Fura, s.r.o. Rozhanovce
pdf Faktura c. 1112-ART-MEDIA SK, s.r.o. Snina
pdf Faktura c. 23211-ART-MEDIA SK, s.r.o. Snina
pdf Faktura c. 2735075645-Slovak Telekom, a.s. Bratislava
pdf Faktura c. 152012-ZMOS Snina
pdf Faktura c. 2128018570-Poradca podnikatela Zilina
pdf Faktura c. 2210001666-VSE, a.s. Kosice
pdf Faktura c. 2210001666-2-VSE, a.s. Kosice
pdf Faktura c. 61/12-Fura, s.r.o. Rozhanovce
pdf Faktura c. F12800151-Verlag Dshofer vydavatelstvo, s.r.o. Zilina
Faktury dodavatelske- rok 2011
Dodavka materialu
pdf Faktura c. 7494782897-VSE, a.s. Kosice
pdf Faktura c. 2011045-Viktoria-Hamor, s.r.o. Medzev
pdf Faktura c. 110097-Energz, a.s. Snina
pdf Fakturao c. 7417644207-VSE, a.s. Kosice
pdf Faktura c. 20111585-Lepal Technik, spol. s r.o. Humenne
pdf Faktura c. 2142712971-Orange Slovensko, a.s. Bratislava
Faktury dodavatelske- rok 2011
Sluzby
pdf Faktura c. E140030005-Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava
pdf Faktura c. 9006627200-Orange Slovensko, a.s., Bratislava
pdf Faktura c. 1306210 Fura, s.r.o. , Rozhanovce
pdf Faktura c. 112701401-Ifosoft Presov
pdf Faktura c. 50811-Fura, s.r.o. , Rozhanovce
pdf Faktura c. 1722957265-Slovak Telekom, a.s., Bratislava
pdf Faktura c. 1111004-Premier Consulting Komarno
pdf Faktura c. 211021-EXCO-HN, s.r.o. Humenne
pdf Faktura c. 152011-ZMOS Snina
pdf Faktura c. 2102619307-Orange Slovensko, a.s. Bratislava
pdf Faktura c. 141411-Fura, s.r.o. Rozhanovce
pdf Faktura c. 8723974642-Slovak Telekom, a.s. Bratislava
pdf Faktura c. 112703391-Ifosoft Presov
pdf Faktura c. 211117488-SOZA Bratislava
pdf Faktura c. 2106129331-Orange Slovensko, a.s. Bratislava
pdf Faktura c. 65110042-LPM ULIC
pdf Faktura c. 9724989518-Slovak Telekom, a.s. Bratislava
pdf Faktura c. 235211-Fura, s.r.o. Rozhanovce
pdf Faktura c. 3019008657-DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Zilina
pdf Faktura c. 2109408359-Orange Slovensko, a.s. Bratislava
pdf Faktura c. 334111-Fura, s.r.o. Rozhanovce
pdf Faktura c. 394511-Fura, s.r.o. Rozhanovce
pdf Faktura c. 4726002883-Slovak Telekom, a.s. Bratislava
pdf Faktura c. 2011133-Hrecko Snina
pdf Faktura c. P2011043-Topstav, s.r.o. Snina
pdf Faktura c. 3019033936-DOXX-Stravne listky, spol. s r.o.Zilina
pdf Faktura c. P2011058.Topstav. s.r.o.
pdf Faktura c. FV11003-Tarkulic Michal Snina