Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa