Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica

Práce spojené s realizáciou projektu boli vykonávané po etapách. V prvej etape boli vykonané práce na odstránenie pôvodného oplotenia, zameriavacie práce s vyznačením výkopových jám pre osadenie nového oplotenia. V druhej etape z plochých tyčí a profilov sa zhotovili stĺpiky s úchytkami na osadenie drevených lát, nasledne sa osadila vstúpna bránka. Látovanie, upevnenie látok skrutkami a aplikácia ochranného náteru boli záverečnými prácami tejto drobnej stavby. Súčasťou areálu je oddychovú zóna pozostávajúca z dvoch stolov so štyrimi lavičkami a informačného panela. Na realizácii tohto projektu sa podieľali uchádzači o zamemestnanie vykonávajúci na obci aktivačnú činnosť  a miestní občania /dobrovoľníci/, patrí im srdečná vďaka.  

 

 

Zoznam aktualít

Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Silvestrovská zábava
Obec Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na SILVESTER 2017.
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Obec Nová Sedlica odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) vyhodnotilo Novú Sedlicu ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.
Nórsky projekt v Uličskej doline
Projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt bol realizovaný v období od 01.07.-15.10.2015.
Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica
V obci máme studňu pre turistov.