Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018

Zoznam aktualít

FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov