Nova Sedlicahttp://www.obecnovasedlica.sk/Wed, 20 Jun 2018 22:51:35 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Majáles 2018]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-53-majales-2018Wed, 13 Dec 2017 14:17:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-53-majales-2018<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-56-vyvoz-separovaneho--odpadu-z-domacnosti-2018Fri, 20 Apr 2018 08:33:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-56-vyvoz-separovaneho--odpadu-z-domacnosti-2018<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-54-vyvoz-komunalneho-odpadu-z-domacnosti---rok-2018Thu, 28 Dec 2017 09:57:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-54-vyvoz-komunalneho-odpadu-z-domacnosti---rok-2018<![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-49-vyzva-na-predkladanie-ponukFri, 20 Oct 2017 14:46:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-49-vyzva-na-predkladanie-ponuk<![CDATA[Obec Nová Sedlica odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-45-obec-nova-sedlica-odmenena-pecatou-rozvoja-obci-a-miest-Thu, 11 May 2017 08:57:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-45-obec-nova-sedlica-odmenena-pecatou-rozvoja-obci-a-miest-<![CDATA[Nórsky projekt v Uličskej doline]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-42-norsky-projekt-v-ulicskej-dolineTue, 16 Aug 2016 12:53:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-42-norsky-projekt-v-ulicskej-doline<![CDATA[Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-32-revitalizacia-historickej-budovy-v-obci-nova-sedlicaWed, 16 Sep 2015 07:55:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-32-revitalizacia-historickej-budovy-v-obci-nova-sedlica<![CDATA[Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-36-revitalizacia-arealu-historickej-budovy-v-obci-nova-sedlicaTue, 31 May 2016 13:24:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-36-revitalizacia-arealu-historickej-budovy-v-obci-nova-sedlica<![CDATA[Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-51-studna-pre-turistov-v-obci-nova-sedlicaFri, 24 Nov 2017 07:31:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-51-studna-pre-turistov-v-obci-nova-sedlica<![CDATA[Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-55-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--b-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Wed, 14 Mar 2018 10:39:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-55-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--b-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-