Nova Sedlicahttp://www.obecnovasedlica.sk/Sat, 25 Mar 2023 14:24:29 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-83-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2021Thu, 10 Feb 2022 08:47:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-83-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2021<![CDATA[FEST pod Kremencom - XV. ročník ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-82-fest-pod-kremencom---xv-rocnik-Wed, 07 Jul 2021 11:28:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-82-fest-pod-kremencom---xv-rocnik-<![CDATA[SMS PARKOVANIE]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-81-sms-parkovanieMon, 28 Jun 2021 13:48:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-81-sms-parkovanie<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-78-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-Thu, 04 Mar 2021 10:58:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-78-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-77-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2020Tue, 16 Feb 2021 10:31:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-77-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2020<![CDATA[Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-34-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism-e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Thu, 12 Sep 2019 12:31:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-34-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism-e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-<![CDATA[Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-68-zamer-predaja-pozemku-obce-nova-sedlica-v-zmysle--9a-ods-8-pism-e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Thu, 25 Jun 2020 12:00:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-68-zamer-predaja-pozemku-obce-nova-sedlica-v-zmysle--9a-ods-8-pism-e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-63-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2018Wed, 06 Feb 2019 14:43:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-63-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2018<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-66-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2019Tue, 11 Feb 2020 10:55:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-66-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2019<![CDATA[Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osbitného zreteľa]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-84-zamer-predaja-majetku-obce-nova-sedlica-z-dovodu-hodneho-osbitneho-zretelaThu, 07 Apr 2022 11:34:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-84-zamer-predaja-majetku-obce-nova-sedlica-z-dovodu-hodneho-osbitneho-zretela