Nova Sedlicahttp://www.obecnovasedlica.sk/Wed, 23 Oct 2019 19:43:51 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-63-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadovWed, 06 Feb 2019 14:43:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-63-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov<![CDATA[Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-34-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism-e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Thu, 12 Sep 2019 12:31:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-34-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism-e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-