Nova Sedlicahttp://www.obecnovasedlica.sk/Sat, 18 Nov 2017 00:00:02 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-49-vyzva-na-predkladanie-ponukFri, 20 Oct 2017 14:46:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-49-vyzva-na-predkladanie-ponuk<![CDATA[Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-43-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Fri, 09 Jun 2017 14:11:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-43-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-<![CDATA[Obec Nová Sedlica odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-45-obec-nova-sedlica-odmenena-pecatou-rozvoja-obci-a-miest-Thu, 11 May 2017 08:57:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-45-obec-nova-sedlica-odmenena-pecatou-rozvoja-obci-a-miest-