Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Projektová dokumentácia stavby
Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Dom smútku - Nová Sedlica"
Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica
Obec Nová Sedlica v súlade s § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia OZ v Novej Sedlici č. 27/2015 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica dňa 3. septembra 2015.
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.