Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kultúra >> Akcie

"Fest po Kremencom" - IX. ročník  - rok 2015

     Festival ľudového spevu a tanca „Fest pod Kremencom“ - IX. ročník bol realizovaný na miestnom futbalovom ihrisku a pozostával zo súťažného a kultúrneho bloku. O 9.00 hod. boli zahájené športové hry, ktoré trvali do 12.00 hod.. Kultúrny program zahájil starosta obce o 14.00 hod. , v úvode privítal prítomných a informoval obecenstvo o finančnej podpore festivalu Úradom vlády SR. Umeleckými výkonmi sa predstavili folklórne skupiny, mužská spevácka skupina, jednotlivec – country a ženská spevácka skupina z Ukrajiny. Bodový scénosled kultúrneho podujatia bol pripravený pred vystúpením vzájomnou dohodou medzi účinkujúcimi. Pre spestrenie programu vystúpenie umelcov bolo striedavé. Úlohu konferencierky zastávala účinkujúca z folklórnej skupiny „Ľude spud Beskyda“. Obecenstvo si vypočulo rusínske a ukrajinské pesničky v podaní mužskej speváckej skupiny Kyčera, FS „Ľude spud Beskyda“, FS Chemlon a ženskej speváckej skupiny „Liptáci“ z Ukrajiny. Ľudové tance a scénky boli prezentované FS Chemlon a FS „Ľude spud Beskyda“. Formou citácie veršov v rusínskom jazyku  sa predstavil náš rodák Michal Petík žijúci v Košiciach. Jednotlivec Barančík zaspieval pesničky v sprievode gitary. Počet účinkujúcich cca 80. Počas kultúrneho programu návštevníci tí najmenší, ale aj dospelí využívali službu koníkov /nosenie na koni/. Účinkujúcim po vystúpení bolo podané jedlo a občerstvenie a zároveň bol vyplácaný honorár. Ozvučenie kultúrnej akcie zabezpečoval FS Chemlon. Publicita bola realizovaná oznámením na webovej stránke obce, pozvánkami, plagátmi a cez RTVS vysielanie pre národnostné menšiny. Záver vystúpenia o 17.30 hod. 

 

                                                     

Graft 1000 Miles Adventure 2015 - 5. ročník  

 

 

Roždenstvo Christovo - vianočné predstavenie

     Vianočné predstavenie "Roždenstvo Christovo" sa konalo 3. januára 2015 v Kultúrnom dome v Novej Sedlici. V pesničkovo-divadelnom predstavení účinkovali členovia speváckej skupiny "Ľude spud Beskyda". Svojím vystúpením odohrali biblický príbeh o narodení Ježiša Krista.

   
P1040076.JPG
   
P1040056.JPG
   
P1040055.JPG
   
P1040054.JPG
   
P1040053.JPG
   
P1040052.JPG
   
P1040049.JPG
   
P1040048.JPG
   
P1040045.JPG
   
P1040043.JPG
   
P1040041.JPG
   
P1040038.JPG
   
P1040037.JPG
   
P1040035.JPG
   
P1040037.JPG
   
P1040032.JPG
   
P1040030.JPG
   
P1040029.JPG
   
P1040021.JPG
   
P1040019.JPG

  

Majáles 2015

 

 

 

 

 Festival ľudového spevu a tanca  "Fest pod Kremencom"- VII. ročník   

     Festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom" - VII. ročník sa konal 14. júla 2013 na miestnom futbalovom ihrisku.Na financovaní tohto kultúrneho podujatia sa podieľali  VÚC Prešov, FÚRA s.r.o. Košice a sponzori. Ďakujeme všetkým za ich veľkorysosť. 

     Kultúrna akcia sa začala o 10.00 hod. zahájením športových hier formou súťaží. Aj napriek daždivému počasiu, ktoré trvalo takmer do 14.00 hod. záujem o súťaže bol pozoruhodný. Súťažili muži, ženy a naše ratolesti. Muži sa pasovali s drevom (hod „šajtov“, rezanie dreva ručnou pílou „moja-tvoja“, štepanie dreva atď.), ženy predvádzali silu a zručnosť s „rozvalkou na cesto“, tie mladšie zase získavali prax s vedením detského kočíka a na záver si všetky súťažiace zmerali sily v pití piva a kofoly. Naše ratolesti súťažili v skákaní vo vreci, hádzali balónikmi naplnenými vodou do prepravky a beh s detským kočíkom (hračka) pomedzí 6-tich vytýčených palíc nerobil problém ani chlapcom.

     Zamestnanci Hraničnej polície PZ v Zboji pod vedením pplk. Vasila Lesu zodpovedali naším deťom na otázky ohľadom ich práce. Rozprávali sa o výstroji a výzbroji, ktorú si  aj prezreli.Veľkú radosť mali  z ukážky zadržania podozrivej osoby za pomoci služobného psa.  Zároveň  si vyskúšali jazdu na terénnej technike, ktorú polícia využíva pri plnení svojich povinnosti. 

Kultúrny program sa začal o 14.00 hod.. Účinkovali: MŠ s MŠ Ulič, mužská spevácka skupina "DUKÁT", FS ROZMARIJA,  ženská spevácka skupina "ČERVONA RUŽA" - Ukrajina, jednotlivec  Barančík. Úlohu konferenciéra zastával redaktor ukrajinského vysielania RTVS pán Marián Levkanič.

      Počas kultúrneho programu bola poskytnutá služba v nosení sa na koni. Využili to hlavne tí najmenší.

 

Fotogaléria: 

Craft 1000 Miles Adventure - 3. ročník     

     Preteky pod názvom Craft 1000 Miles Adventure - 3. ročník odštartovali z našej obce 30. júna 2013 o 17.00 hod. Zakladateľom týchto pretekov je Ján Kopka z ČR, ktorý sa cyklistike venuje takmer 30 rokov. Tieto preteky na dlhú vzdialenosť bez zabezpečenia sú pre bikerov, bežcov, kolobežkárov a  pre všetkých, ktorí sa pohybujú vlastnou silou. Trasa vedie naprieč bývalým Československom  v dĺžke 1700  km.

 

         

 

"Vo štvorici po Slovensku" - finále