Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

História DHZ

 

Z histórie DHZ:

Prvá zmienka o požiarnej ochrane v obci Nová Sedlica pochádza z roku 1912. V tomto roku si obec zakúpila jednodžbánkovú striekačku.

Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1929 učiteľom Ligdajom, ktorý sa stal aj prvým predsedom DPZ. Prvým veliteľom bol Ivan Voronič.

Zakladajúci členovia DPZ:

Adam Lancoš, Mikuláš Michalco, Fedor Zimovčák, Mikuláš Dzuba, Ján Michalco, Michal Biga a Vasiľ Ferkanin.

V roku vzniku DPZ bola zakúpená striekačka s príslušenstvom, ktorá je ešte doteraz funkčná.

V roku 1946 bola vykonaná reorganizácia DPZ na ZO Zväzu požiarnej ochrany obce a na ustanovujúcej schôdzi za predsedu bol zvolený Michal Ruňanin.

Technické vybavenie ZO ZPO:

-motorová striekačka DS-16 (rok 1955)

-motorová striekačka PPS-8 (rok 1964)

-motorová striekačka PPS-12 (rok 1975)

-škoda 705- CAS- 25 (rok 1979)

-elektrocentrála- 15 kW (2003)

-elektrické čerpadlo 800 I/s (2003)

-plávajúce a kalové čerpadlo (2006)

-motorová píla, hadice a savice, kompletný výstroj pre 10 členov.

Počas pôsobenia DHZ získalo niekoľko ocenení formou čestných uznaní a diplomov.