Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Podporené projekty

 

            OBEC NOVÁ SEDLICA

 

Podporený projekt:

Program: KULTÚRA

Podprogram: 2.2 KULTÚRA – bežné (neinvestičné výdavky)

Názov projektu: Vybavenie kultúrneho domu a obecného úradu

Výška dotácie: 1500,- Eur /slovom: jedentisícpäťsto eur/

Termín realizácie projektu: 01.03.2021 – 31.08.2021

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                            OBEC NOVÁ SEDLICA

 

Podporený projekt:

 

Menšina: rusínska

 

Program: 1.2 neprofesionálne umenie

 

Názov projektu: Festival ľudového spevu a tanca „Fest pod Kremencom“ XV. ročník

 

Výška dotácie: 2500,- Eur /slovom: dvetisícpäťsto eur/

 

Termín realizácie projektu: 11.07.2021 – 25.07.2021

 

 

 

Projekt podporený z rozpočtu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. .