SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

Služby v oblasti nakladania s odpadmi poskytuje obci spoločnosť FURA, s.r.o. Košice. 

Komunálny odpad, katalógové číslo 20 03 01

Intervál vývozu - každý druhý týždeň

Nádoby na komunálny odpad: 110 l, 120 l, 240 l

Intervál vývozu - každý druhý týždeň len počas letnej sezóny

Nádoby na komunálny odpad: 1100 l

Vyvážajú sa všetky nádoby zo všetkých domácnosti oznáčené identifikačnými pásikmi určené na príslušný rok. 

 • Komunál
  11. JANUÁR 2024 Štvrtok
  |
  25. JANUÁR 2024 Štvrtok
  |
  08. FEBRUÁR 2024 Štvrtok
  |
  22. FEBRUÁR 2024 Štvrtok
  |
  07. MAREC 2024 Štvrtok
  |
  21. MAREC 2024 Štvrtok
  |
  04. APRÍL 2024 Štvrtok
  |
  18. APRÍL 2024 Štvrtok
  |
  02. MÁJ 2024 Štvrtok
  |
  16. MÁJ 2024 Štvrtok
  |
  30. MÁJ 2024 Štvrtok
  |
  13. JÚN 2024 Štvrtok
  |
  27. JÚN 2024 Štvrtok
  |
  11. JÚL 2024 Štvrtok
  |
  25. JÚL 2024 Štvrtok |
  08. AUGUST 2024 Štvrtok |
  22. AUGUST 2024 Štvrtok |
  05. SEPTEMBER 2024 Štvrtok |
  19. SEPTEMBER 2024 Štvrtok |
  03. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
  17. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
  31. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
  14. NOVEMBER 2024 Štvrtok |
  28. NOVEMBER 2024 Štvrtok |
  12. DECEMBER 2024 Štvrtok |
  26. DECEMBER 2024 Štvrtok |

  PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

  NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

 • Plasty
  11. JANUÁR 2024 Štvrtok
  |
  12. FEBRUÁR 2024 Pondelok
  |
  12. MAREC 2024 Utorok
  |
  11. APRÍL 2024 Štvrtok
  |
  14. MÁJ 2024 Utorok
  |
  12. JÚN 2024 Streda
  |
  11. JÚL 2024 Štvrtok
  |
  09. AUGUST 2024 Piatok |
  10. SEPTEMBER 2024 Utorok |
  09. OKTÓBER 2024 Streda |
  08. NOVEMBER 2024 Piatok |
  09. DECEMBER 2024 Pondelok |

  PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

  NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

  Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

 • Papier
  22. FEBRUÁR 2024 Štvrtok
  |
  26. APRÍL 2024 Piatok
  |
  30. JÚL 2024 Utorok |
  15. OKTÓBER 2024 Utorok |
  18. DECEMBER 2024 Streda |

  PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

  NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

  10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

 • Sklo
  23. JANUÁR 2024 Utorok
  |
  22. MAREC 2024 Piatok
  |
  24. MÁJ 2024 Piatok
  |
  23. JÚL 2024 Utorok |
  20. SEPTEMBER 2024 Piatok |
  20. NOVEMBER 2024 Streda |

  PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

  NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

  5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

 • Zber olejov
  23. JANUÁR 2024 Utorok
  |
  22. MAREC 2024 Piatok
  |
  22. MÁJ 2024 Streda
  |
  19. JÚL 2024 Piatok
  |
  17. SEPTEMBER 2024 Utorok |
  14. NOVEMBER 2024 Štvrtok |
 • Elektroodpad
  22. MÁJ 2024 Streda
  |
  14. NOVEMBER 2024 Štvrtok |

  PATRIA SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - t.j. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.