English
Zmenšiť textZväčšiť text

Podporené projekty

 

Podporený projekt:

Menšina: rusínska
Program: 1.2 neprofesionálne umenie)
Názov projektu: Festival ľudového spevu a tanca „Fest pod Kremencom“ XVII. roční

Účel projektu: festivaly a prehliadky neprofesionálnych umeleckých kolektívov a jednotlivcov s miestnym, regionálnym, celoslovenským alebo medzinárodným významom vrátane podujatí s medzinárodnou účasťou  

Výška dotácie: 4000,- Eur /slovom: štyritisíc eur/
Termín realizácie projektu: 08.07.2023 - 16.07.2023

Projekt:  "Realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín".

  

 

 

                                                                                                                   

                                                                                              

Podporený projekt:

Projekt č. 2 schválených ročných priorít okresu Snina na rok 2021

Účel poskytnutia regionálneho príspevku: zvýšenie návštevnosti obce v oblasti cestovného ruchu – rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska.

Projekt: Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska
Výška dotácie: 40 000,- Eur /slovom: štyridsať tisíc eur/
Termín realizácie projektu: marec - máj 2022

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov.