English
Zmenšiť textZväčšiť text

Podporené projekty

Podporený projekt:

Menšina: rusínska
Program: 1.2 neprofesionálne umenie)
Názov projektu: Festival ľudového spevu a tanca „Fest pod Kremencom“ XVI. ročník
Výška dotácie: 4000,- Eur /slovom: štyritisíc eur/
Termín realizácie projektu: 09.07.2022 – 17.07.2022

Projekt podporený z rozpočtu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

Podporený projekt:

Projekt č. 2 schválených ročných priorít okresu Snina na rok 2021

Účel poskytnutia regionálneho príspevku: zvýšenie návštevnosti obce v oblasti cestovného ruchu – rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska.

Projekt: Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska
Výška dotácie: 40 000,- Eur /slovom: štyridsať tisíc eur/
Termín realizácie projektu: marec - máj 2022

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov.

Podporený projekt:

Program: KULTÚRA
Podprogram: 2.2 KULTÚRA – bežné (neinvestičné výdavky)
Názov projektu: Vybavenie kultúrneho domu a obecného úradu
Výška dotácie: 1500,- Eur /slovom: jedentisícpäťsto eur/
Termín realizácie projektu: 01.03.2021 – 31.08.2021

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

 

Podporený projekt

Menšina: rusínska
Program: 1.2 neprofesionálne umenie
Názov projektu: Festival ľudového spevu a tanca „Fest pod Kremencom“ XV. ročník
Výška dotácie: 2500,- Eur /slovom: dvetisícpäťsto eur/
Termín realizácie projektu: 11.07.2021 – 25.07.2021

Projekt podporený z rozpočtu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.