SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 241)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15645537 Aktivácia/zmena účastníckeho programu Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
256/2024/OPR Úprava práv a povinností pri realizácií spoločných činnosti za účelom zabezpečenia vyhotovenia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0 €
ZD242404180101 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: PARTNERS GDPR s. r. o.
120 €
24/35/05436 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
678.24 €
1/2024-LE Prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo výmere 0,2651 ha. Odb.: Peter Legdan
Dod.: OBEC NOVÁ SEDLICA
15.91 €
1/2024 Úprava cenníku za služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
1/12/2023 Prenájom pozemku EKN č. 15/1 - ostatná plocha o výmere 12 m2 - umiestnenie a prevádzka outdoorového kabinetu a stožiaru pre telekomunikačnú technológiu. Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: OBEC NOVÁ SEDLICA
300 €
5100307337C-D Ceny VT a NT produktov INDIVIDUAL DUO, INDIVIDUAL LUX a INDIVIDUAL KOMBI Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
198.35 €
PK-290323-10-D Dodatok k zmluve o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb z 13.6.2023 Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
RA-SNCA/20202531 Poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
Generované portálom Uradne.sk