SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 236)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2024 Úprava cenníku za služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
1/12/2023 Prenájom pozemku EKN č. 15/1 - ostatná plocha o výmere 12 m2 - umiestnenie a prevádzka outdoorového kabinetu a stožiaru pre telekomunikačnú technológiu. Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: OBEC NOVÁ SEDLICA
300 €
5100307337C-D Ceny VT a NT produktov INDIVIDUAL DUO, INDIVIDUAL LUX a INDIVIDUAL KOMBI Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
198.35 €
PK-290323-10-D Dodatok k zmluve o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb z 13.6.2023 Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
RA-SNCA/20202531 Poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
12972/2023 Poskytnutie dôveryhodnej služby v súlade s nariadením eIDAS Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
KRHZ-PO-VO-281-009/2023 Bezplatný prevod vlastníctva hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra SR - druh vozidla: Príves nákladný Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
KRHZ-PO-VO-369-006/2023 Bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky s príslušenstvom. Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14 318.54 €
1078/2023/OPR Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu " Vybavenie kuchyne kultúrneho domu" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 000 €
23/35/054/661 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
513.30 €
DOD č. 1/03/2023 Zmena účtu Objednávateľa Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: For - Euro consulting, s.r.o.
0 €
042023 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Environmentálna výchova v Novej Sedlici" , ktorá bude obsahovať inovatívne riešenia interiéru a exteriéru. Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Absurd Studio s. r. o.
83 700 €
23/35/054/186 D-1 Zmena článku III. bod 6 Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
03/2023 Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti implementácie projektu podporeného z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - projekt "Environmentálna výchova v Novej Sedlici" Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: For - Euro consulting, s.r.o.
64 560 €
3230877/2023 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
19/07/2018-002 Úprava a doplnenie jednotlivých ustanovení Zmluvy Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
PK-290323-10 Záväzok Webexu zhotoviť dielo, t.j. webovú stránku, resp. upraviť existujúcu Webstránku, poskytovať služby v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien, doplnkové služby Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
480 €
2/2023 Poskytovanie služieb verejného obstarávania- realizácia projetku "Environmentálna výchova v Novej Sedlici", kód projektu: 05I01000028n Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Visions Consulting, s.r.o.
23 820 €
23/35/012/22 Realizácia aktivačnej činnosti pre UoZ s rozsahom 64-80 hodín mesačne. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
22/35/010/20 Organizovanie menších obecných služieb pre obec v rozsahu 32 hodín mesačne. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
Generované portálom Uradne.sk