SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 229)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
KRHZ-PO-VO-369-006/2023 Bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky s príslušenstvom. Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14 318.54 €
1078/2023/OPR Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu " Vybavenie kuchyne kultúrneho domu" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 000 €
23/35/054/661 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
513.30 €
DOD č. 1/03/2023 Zmena účtu Objednávateľa Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: For - Euro consulting, s.r.o.
0 €
042023 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Environmentálna výchova v Novej Sedlici" , ktorá bude obsahovať inovatívne riešenia interiéru a exteriéru. Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Absurd Studio s. r. o.
83 700 €
23/35/054/186 D-1 Zmena článku III. bod 6 Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
03/2023 Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti implementácie projektu podporeného z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - projekt "Environmentálna výchova v Novej Sedlici" Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: For - Euro consulting, s.r.o.
64 560 €
3230877/2023 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
19/07/2018-002 Úprava a doplnenie jednotlivých ustanovení Zmluvy Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
PK-290323-10 Záväzok Webexu zhotoviť dielo, t.j. webovú stránku, resp. upraviť existujúcu Webstránku, poskytovať služby v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien, doplnkové služby Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
480 €
2/2023 Poskytovanie služieb verejného obstarávania- realizácia projetku "Environmentálna výchova v Novej Sedlici", kód projektu: 05I01000028n Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Visions Consulting, s.r.o.
23 820 €
23/35/012/22 Realizácia aktivačnej činnosti pre UoZ s rozsahom 64-80 hodín mesačne. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
22/35/010/20 Organizovanie menších obecných služieb pre obec v rozsahu 32 hodín mesačne. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
23/35/054/186 Zabezpečenie vykonávania aktivácie u zamestnávateľa a podmienok realizácie zaškolenia ZUoZ za účelom získania a obnovy pracovných návykov a úprava záväzkov účastníkov dohody Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
1/2023-UP Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
30 €
1/2020-KO-4 Úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
7/2023/1.8 Realizácia časti investícií alebo reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR prostredníctvom Projektu Environmentálna výchova v Novej Sedlici Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 755 071.26 €
12/2022 Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Jednota dôchodcov Nová Sedlica
Dod.: OBEC NOVÁ SEDLICA
500 €
ZLP-VT-2022-11 Prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike zapožičanej pri pripojení k IS DCOM Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
1/2023 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk