English
Zmenšiť textZväčšiť text

Zložky triedeného odpadu

Služby v oblasti triedeného odpadu v našej obci sú poskytované spoločnosťou FURA, s.r.o. Košice.

Interval triedeného zberu v obci Nová Sedlica na rok 2022

Vrecový zber z 110 domácností

papier - 6x ročne
sklo - 6x ročne
plasty - 12x ročne
kovové obaly - 2x ročne
kompozitné obaly /VKM/ - 6x ročne (zbiera sa v jeden deň s papierom v samostatných vreciach)

Zber jedlých olejov a tukov, katalógové číslo 20 01 25

Interval zberu: 

  • každý druhý mesiac (6 vývozov ročne)