SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  05. OKT 2023
  Štvrtok
 • Plasty
  06. OKT 2023
  Piatok
 • Papier
  26. OKT 2023
  Štvrtok
 • Sklo
  16. NOV 2023
  Štvrtok
NOVÁ SEDLICA Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC NOVÁ SEDLICA

Z dôvodu, že sa nezachovali žiadne písomné doklady o známkach života prvých usadlíkov, je ťažko povedať, kedy sa v Novej Sedlici objavili prví ľudia. Konkrétne archeologické nálezy zo susednej obce Ulič svedčia, o tom, že človek tu bol od mladšej doby kamennej – eneolite. O existencii a vôbec o vzniku obce sa dozvedáme zo spomienok ľudí, ktoré sa formou povestí a legiend prenášali z generácie na generáciu.

Prvá verzia o existencii obce je pod názvom Stražnica – Storožnica, ktorej obyvatelia mali za úlohu brániť horské priesmyky pred nájazdami Tatárov. To znamená, že ak naozaj jestvovala táto dedinka, prví ľudia tu žili už na začiatku 13. storočia.