SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

SMS PARKOVANIE

 28.06.2021

Od 1. mája 2021 na území obce Nová Sedlica platí VZN č. 1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách. Na účely organizovania dopravy na území obce Nová Sedlica sa ustanovujú odstavné plochy, miestne komunikácie a verejné priestranstvá (ďalej len MK) na dočasné parkovanie osobných motorových vozidiel, karavanov a autobusov. 


Spoplatneným parkovaním podľa tohto nariadenia sú: 

a) parkovacie miesta na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách (ďalej len MK) na území obce Nová Sedlica,

b) odstavná plocha pri obecnom úrade, 

c) ostatné parkovanie v obci Nová Sedlica na odstavných plochách, verejných priestranstvách vo vlastníctve a v správe obce  Nová Sedlica.


Spôsob úhrad za dočasné parkovanie vozidiel

a) Úhradu za parkovanie vozidla vykoná vodič alebo držiteľ vozidla (ďalej len platiteľ úhrady) a to bezodkladne po zaparkovaní motorového vozidla. 

b) Úhradu zaplatí platiteľ úhrady spoplatnenou SMS cez SMS parkovací systém. 

c) Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie vozidla je spätná SMS potvrdzujúca vykonanie úhrady. 

d) Úhradu zaplatí platiteľ úhrady prostredníctvom CardPay - online platbou bankovou         

     (kreditnou/debetnou) kartou. 

Poplatok za parkovanie je stanovený podľa časových pásiem.

 


Zoznam aktualít: