English
Zmenšiť textZväčšiť text

''Fest po Kremencom'' - XI. ročník - rok 2017

Festival ľudového spevu a tanca „Fest pod Kremencom“ - XI. ročník pozostával zo súťažného a kultúrneho bloku. Súťažný blok bol zahájený o 9.00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku. Kultúrny program zahájil starosta obce o 14.00 hod.. V úvode privítal  prítomných, zároveň informoval obecenstvo o finančnej podpore festivalu Úradom vlády SR. Umeleckými výkonmi sa predstavili folklórne súbory – FS Beskýd, FS Ľude spud Beskyda, FS Kameničanka z Ukrajiny a spevácka skupina Trio Magurových.  Bodový scénosled kultúrneho podujatia bol pripravený pred vystúpením vzájomnou dohodou medzi účinkujúcimi. Rusínskym slovom sa prihovoril aj náš rodák Michal Petik žijúci v Košiciach. Pospomínal na dávnu minulosť, na ťažký život a zároveň  na krásne zážitky z mladosti. Pre spestrenie programu vystúpenie umelcov bolo striedavé. Obecenstvo si vypočulo rusínske a ukrajinské pesničky. Ľudové tance boli prezentované FS Ľude spud Beskyda a  FS Kameničanka - UA. Svadobný obrad – čepčenie nevesty v tradícii našich predkov nám predstavil FS Ľude spud Beskyda. Vystúpenie malo veľký ohlas. Počet účinkujúcich cca 80. Účinkujúcim po vystúpení bolo podané jedlo a občerstvenie a zároveň bol vyplatený aj honorár. Ozvučenie kultúrnej akcie zabezpečovala firma TORO-Production s.r.o. Snina. Publicita kultúrneho podujatia bola realizovaná oznámením na webovej stránke obce, pozvánkami, plagátmi a formou novinovej inzercie v Podvihorlatských novinách.  Záver podujatia o 18.00 hod.. 

Význam realizácie tohto projektu spočíva v šírení kultúrnych hodnôt rusínov a v rozvíjaní materinského jazyka. Realizáciou tohto kultúrneho podujatia, v ktorom dominovali tance, piesne a scénka  v rusínskom jazyku sme poukázali na kultúrne hodnoty menšiny- rusínov. Prínosom projektu je aj oboznámenie sa s kultúrou našich susedou Ukrajiny a zlepšovanie kvality kultúrneho života národnostnej menšiny – rusínov v  najvýchodnejšej obci SR.