SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o doručení písomností

 16.06.2023

 OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Obec Nová Sedlica v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a  registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občana

 

MARTINA ŠVAJKU, bytom Nová Sedlica,

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Nová Sedlica. Po dobu osemnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na Obecnom úrade v Novej Sedlici, kde si ju môže prevziať.

 

 

Vasiľ Dinič

starosta obce

Vyvesené dňa: 10.06.2024

 

Zvesené dňa :


Zoznam aktualít: